Categories
Nieuwsberichten

Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Yes we can!

Ring Harbour Properties NV is een vastgoedontwikkelingsbedrijf die de visie heeft om een ‘smart city’ te bouwen in het noorden van Paramaribo. In deze fase zijn de grondontwikkelingsactiviteiten in volle gang. Ring Harbour speelt in op de geanticipeerde economische ontwikkelingen in Suriname met betrekking tot olie-en gasvondsten, groene energie en duurzame bescherming van het kustgebied. De projectontwikkelaar van Ring Harbour City is Terzol Vastgoed NV.

Suriname bouwen doe je niet alleen, dat doen we samen

De afgelopen tijd zijn er veel positieve berichten gepubliceerd in de media over de ondersteuning van Terzol aan de afwateringswerkzaamheden te Weg naar Zee en omgeving. Het personeel van R.A Poeran Building and Construction NV, Unimac, Ring Harbour Properties NV en Terzol Vastgoed NV hebben samen met het Districtsraad en de Ressortsraadleden, bewoners van Weg naar Zee en de ministeries van Openbare Werken en van Landbouw Veeteelt en Visserij, heel hard gewerkt aan het duurzaam oplossen van het afwateringsprobleem[1]. De bewoners van Weg naar Zee en omgeving zijn enorm blij dat het probleem waarmee zij al jaren kampen, op zeer korte termijn is opgelost. Dit is alleen mogelijk geweest doordat deze gedreven ondernemers ervoor kozen om niet langs de kantlijn te staan, maar samen de handen uit de mouwen te steken om de mede-burgers te helpen. Dit zal hopelijk een ‘ripple effect’ teweeg brengen en een inspiratie zijn voor andere Surinaamse ondernemers en individuen om zij aan zij te werken aan het bouwen van ons land.

Afwatering naar zee

Ring Harbour ligt ongeveer 5,5 km van de zee verwijderd en staat in verbinding met Nw Charlesburg (oostelijk deel) en Brantimakaweg (westelijk deel). De Brantimakaweg, die parallel loopt met de kust, staat vervolgens in verbinding met ‘Weg naar Zee’. “Het gebied tussen de Brantimakaweg en de zee is reeds aangetast door erosie en een groot deel van het land is reeds weggespoeld. De Brantimakaweg ligt hoger dan de Kwattaweg met als gevolg dat als er een breuk komt in de Brantimakaweg, de hele Kwattaweg en omgeving tot de Derde Rijweg onder water zal lopen”, aldus Terzol.

Dit jaar viel er meer regen dan normaal vanwege het feit dat dit jaar wederom een “La Niña” jaar is. De bewoners van Weg naar Zee, Rensproject en omgeving, tot zelfs Saramacca, zaten reeds jaren met het probleem van wateroverlast bij zware regenval.

Joel Terzol heeft een uitstekend technisch inzicht als het gaat om afwateringen. Dat blijkt uit de manier waarop Ring Harbour City efficient ontwaterd wordt. De afwatering vindt plaats naar de zee en niet naar de Boomskreek.

Het zeewater dat landinwaarts komt, goed gepolderd worden. De afwatering van Ring Harbour geschiedt middels klepduikers, welke ervoor zorgt dat als er ergens een breuk is, het water niet volledig terugstroomt. In Suriname is het gebruik van sluizen bekend, die manuaal beheerd worden. Bij klepduikers is handmatige bediening niet nodig. Daarnaast zorgen de grote pannen voor waterberging waarna het water wordt gepompt via een afvoerkanaal naar de zee. ‘Gepompt’ omdat Ringweg nu ongeveer 1,3 meter lager ligt dan de kust.

Werk in uitvoering

Daar inmiddels meerdere stakeholders op de hoogte zijn van de activiteiten op Ring Harbour, is Terzol benaderd om ondersteuning te verlenen in het oplossen van het wateroverlast probleem van Weg naar Zee en omgeving. Samen met de Ministeries LVV en OW, het Districtsraad en de Ressortsraadleden, ondernemers en bewoners, zijn de dichtgeslibte kanalen uitgegraven en defecte sluiskleppen gerepareerd. Met de zwampexcavator van collega ondernemer R.A. Poeran is het kanaal vanaf de sluis tot de zee uitgebaggerd. De twee bestaande duikers bij het crematieoord van elk 80 cm doorsnee (die niet berekend zijn om zoveel water af te voeren), zijn vervangen met een stalen duiker van 2 meter doorsnee door Terzol en zijn zakenpartners, die machines, materiaal en mankracht ter beschikking hebben gesteld. De nieuwe stalen duiker is wel 80mm dik en kan naar verwachting ongeveer tien jaren meegaan. De duikers en de sluis bij het crematieoord te Weg naar Zee zijn compleet vervangen. “Hiermee is het westelijk deel vanaf de 4e – 5e rijweg tot Pomona en het oostelijk deel tot Rensproject volledig afgewaterd” geeft ressortraadslid Dhr. S. Jagroe aan.

Bij het uitgraven van de kanalen bleek dat er veel afval is gedumpt langs de kust waardoor de duikers verstopt raakten en de kanalen waren dichtgeslibt. “Als Surinamer is op dit gebied een mindshift nodig. Dat kleine wat we zelf kunnen veranderen is ons afval niet langs de bermen of in het water gooien”, geeft Joel Terzol aan.

Alhoewel het gebied rondom de sluis altijd vrij moet zijn, bleek dat er aan de linkerzijde van de sluis een ‘chill’ kampje was gebouwd en aan de rechterzijde een woning waar tevens bedrijfsvoering plaatsvond. Deze woning was op de dijk gebouwd. De bewoner Radjen, die reeds 18 jaren op de dijk woont, was meteen bereid om te verhuizen toen de zwampexcavator moeilijk langs kon tussen de sluis en zijn gebouw. Hij kreeg uitmuntende ondersteuning van het personeel van Terzol en Poeran met het afbreken van zijn woning en het binnen 24uur opnieuw bouwen ongeveer 20 meter verder landinwaarts. Radjen was enorm onder de indruk van de ondersteuning die hij heeft gehad van het personeel van de ondernemers.

De Jeruzalem ondernemer

De activiteiten waarin Terzol zijn bijdrage aan levert zijn niet allemaal rechtstreeks verbonden aan Ring Harbour, maar dienen ook een breder publiek. Deze manier van ondernemen komt overeen met de bijbelse principes van ‘uit liefde dienend ondernemerschap’ ook wel bekend als de ‘Jeruzalem ondernemer’, waarbij op een economische rendabele manier waarde wordt toegevoegd aan diensten die het welzijn van de mens en het milieu maximaliseren. Naast zijn waardevolle betrokkenheid in de afwatering van Weg naar Zee en omgeving, waarvan de impact zelfs tot Saramacca reikt, heeft hij ook ondersteuning verleend aan het Ministerie van Openbare Werken bij het herstellen van de verzakking aan de Awabasoestraat te Charlesburg. Voor de bewoners te Oldenburg heeft hij een dijk laten maken zodat het zoutwater het land niet meer binnendringt. Doordat de afwatering via de pannen naar de zee plaatsvindt, zijn er heel wat Mangrove plantjes gaan groeien over een gebied van ruim 2 ha. Hiermee heeft Terzol niet alleen bijgedragen aan de afwatering van het gebied, maar ook aan rehabilitatie van het kostbaar Mangrove bos aan de kustvlakte!

Mangrovegordel

Tussen de zee en Ring Harbour bevindt zich ongeveer 2 kilometer zwart Mangrovebos (Parwa) die een totaal gebied van 10ha beslaat. Deze Mangrovegordel langs de kust vormt een uniek ecosysteem waarvan de algemene mechanismen al meer dan vier decennia zijn bestudeerd. De processen die de kustmorphodynamica beheersen bestaan uit een interactie tussen mangroven, hydrodynamica en sedimentmechanica. Twintig procent van de modder die door de Amazone in de Atlantische Oceaan wordt afgevoerd, wordt langs de kust naar het westen getransporteerd door golven en stromingen in discrete modderbanken die zich verplaatsen met een snelheid in de orde van 2 km per jaar. Tijdens de aanwezigheid van een modderbank worden golven gedempt, modder wordt opgevangen en gekoloniseerd door mangroven. Als een modderbank eenmaal gepasseerd is, kunnen de golven de kust weer aanvallen. Dit resulteert in een cyclus van landaanwas en erosie, met een gemiddelde nettowinst van 1 meter kust per cyclus van ongeveer 30 jaar. [2]Mangrove neemt veel koolstofdioxide (CO2) op. Een hectare mangrove bos zet 10x meer CO2 vast dan hetzelfde oppervlakte van tropisch bos. Suriname kan dus ook met haar Mangrovebos mogelijk tientallen miljoenen dollars van de CO2-compliance-markt verdienen. Het is inmiddels bekend dat Mangrove helpt tegen kusterosie, biedt bescherming tegen stormen en vormt een cruciaal onderdeel van de oplossing voor klimaatverandering wereldwijd.

Terzol, die zich heel goed bewust is van het belang van ons Mangrovebos, doet er alles aan om ervoor te zorgen dat deze groene dijk langs de kust niet alleen wordt beschermd, maar ook vermenigvuldigt en uitbreidt. Tussen de zee en de groene strook Mangroven heeft Terzol een dijk laten maken om de bomen te beschermen.

Door ervoor te zorgen dat het Mangrove bos wordt beschermd en verder toeneemt, draagt Terzol bij aan bescherming van het hele kustgebied. Omdat de uitbreiding van het Mangrovebos niet alleen zorgt voor bescherming van de kust en stimulering van ondernemerschap, maar ook inkomsten kan opleveren voor de staat, toont Terzol hiermee aan dat hij met zijn unieke manier van ondernemen een breder publiek en zelfs een heel land kan dienen. Ja, een enkele individu met een visie kan echt een verschil maken met een sneeuwbal effect van positive gevolgen voor zovelen!

Samenwerking met Fabian Esajas

Voor de vermenigvuldiging en uitbreiding van het Mangrovebos, heeft Terzol samen met de meest innovatieve imker in Suriname, de welbekende Fabian Esajas, afspraken gemaakt om bijenteelt te ondernemen.

De bijen worden aangetrokken door de Parwa bloemen en zorgen voor bestuiving, wat resulteert in vermenigvuldiging van het Mangrove bos. Fabian geeft aan dat een liter honing overeenkomt met een bestuiving van ongeveer vijf miljoen Parwa bloemen. Te Weg naar Zee vind er ook veel landbouw plaats waardoor de bijen met hun bestuivingen ook voordelen opleveren voor de landbouwers in dit gebied. Op die manier wordt duurzaam gewerkt aan een “groene” bescherming van de kust op basis van een win-win situatie.

Dit creeert ook mogelijkheden voor stimulering van de productie sector. Naast honing kan de bij namelijk ongeveer zeven bijproducten produceren die gekoppeld kunnen worden aan wel 27 sectoren! En omdat de honing wordt geproduceerd in de natuurlijke habitat van de bij, is het erg aantrekkelijk voor zowel lokale als buitenlandse afnemers. Fabian vertelt dat de internationale prijs van honing nu in de buurt van USD 30-40 per liter is. Om dit in perspectief te plaatsen: Coronie heeft in de jaren 1940-50 , 140000 liter honing geproduceerd. Dat wil zeggen dat Coronie met dezelfde volume tegenwoordig ongeveer USD 1,8 miljoen zou kunnen verdienen!

Op de vraag of hij ook exporteert, geeft Fabian aan dat hij een andere visie heeft. Een die net als Terzol, een mens-gerichte benadering heeft. In plaats van zijn uitstekende internationale reputatie te benutten voor een succesvolle export onderneming, kiest hij ervoor om een verschil te maken in het belang van de medemens. Hij beoogt zijn collega imkers een transformatieve denkwijze bij te brengen door middel van educatie. Met de beschikbare middellen van de IDB worden imkers door hem getrained om innovatief te ondernemen. Zo kunnen zij, zij aan zij, samen werken aan effectieve groei van deze sector. Fabian werkt nu met Tropenuniversiteit Wageningen aan de bouw van een Research & Education Center met een Bijenpark en een Productiepark.

Van ‘Lande’ naar schone ‘pannen’

Dat de zorg voor mens en milieu Terzol diep in het hart zit blijkt ook uit de manier waarop Ring Harbour ontwikkeld wordt. Dit gebied stond bekend als ‘Lande’ omdat het werd gebruikt als vuilstortplaats. In het verleden was Ring Harbour een schelp en zandmijn waarvan de schelpen jaren geleden zijn aangewend om heel veel wegen in Paramaribo te beleggen. Door de afgravingen zijn er pannen en moerassen ontstaan die na het mijnen werden gebruikt om afval in te dumpen.

Letterlijk alles werd gedumpt, van zwaar materieel tot huishoudelijk apparatuur en ongelooflijk veel plastic. Bij het schoonmaken van het terrein werd Terzol verrast met de hoeveelheid afval die hij aantrof. Meters en meters vol plastic en grof vuil zijn maandenlang uitgegraven met een zwampexcavator en afgevoerd met een ponton.

Het zou natuurlijk ideaal zijn om al het uitgegraven afval af te breken en te verwerken. Echter is dat op dit moment nog niet mogelijk in Suriname. Bovendien bleek al het plastic te oud om te recyclen. Afval dat her-gebruikt kon worden zoals oud ijzer e.d. is verkocht en overig onrecyclebaar afval is gepeild en afgedicht. Het plan is om in de toekomst hierop speciale zuiverende bomen te planten. Het schoonmaken van de pannen is een heel lang traject geweest, maar we zijn er nog lang niet.

Deze gigantische schoonmaak heeft veel positieve korte en lange termijn gevolgen voor mens en milieu die verder reiken dan Ring Harbour zelf. Zo zullen de landbouwgewassen van Weg naar Zee niet langer met het vervuild grondwater in aanraking komen en de samenleving zal hierdoor gezondere landbouwproducten kunnen kopen uit dit gebied. Verder wordt het ecosysteem in balans gebracht. De vrolijk springende visjes in de ‘Pannen’ van Ring Harbour getuigen hiervan en de schone pannen zorgen voor een heerlijk vredig en rustgevend ambiance.

Binnenkort wordt dit gebied opengesteld voor het publiek zodat een ieder kan genieten van de gevolgen van deze mega schoonmaak waaraan Terzol, Poeran en hun teams maandenlang hebben geploeterd.

Ondanks Terzol door velen voor gek werd verklaard, koos hij iedere dag weer bewust ervoor de algehele schoonmaak van het terrein voort te zetten. En dat terwijl hij steeds geconfronteerd werd met enorme uitdagingen. Hij hield echter vast aan zijn visie en bleef kracht putten uit zijn geloof en ging iedere dag met vernieuwde kracht aan de slag. “Als je niet kan rennen, dan moet je lopen, en als je niet kan lopen, dan moet je maar kruipen, maar ga door”, zegt Terzol, vastberaden om af te maken waar hij aan begonnen is.

Yes – we can!

Terzol uit zijn dankbaarheid aan de collega ondernemers en hun teams, en vooral aan het Districtsraad en de Ressortsraadsleden die echt hard hun best hebben gedaan. Hij spreekt de hoop uit dat dit gezamenlijk success een positieve impact zal hebben op de groenteprijzen, welke tenslotte de totale bevolking ten goede komt.

R.A. Poeran Building & Construction NV, die tevens een van Staatsolie’s grote contractors is, geeft aan eerder werkzaamheden te hebben uitgevoerd aan de kust van Suriname en heeft ervaring in dit soort werkzaamheden. Dat bleek ook uit de deskundigheid waarmee de uitbaggering heeft plaatsgevonden. Poeran werkt al bijkans een jaar met Terzol en apprecieert de hechte samenwerkingsrelatie. Beide ondernemers staan klaar om de buurt wederom te ondersteunen waar dat nodig is.

Ressortraadslid Dhr. S. Jagroe spreekt zijn dankbaarheid uit naar Terzol, Poeran, het Districtsraad en de overige Ressortsraadleden, de ondernemers en bewoners die allemaal zij aan zij hard hebben gewerkt om het afwateringsprobleem op te lossen. Ondanks aanhoudende regen en de beperkende Covid-19 maatregelen werd het werk gewoon voortgezet. Het gezamenlijk succes hiervan is het bewijs dat door actieve burgerparticipatie en goede onderlinge samenwerking ‘bergen’ verzet kunnen worden. Samen kunnen we een verschil maken. Zoals Mahatma Gandhi ooit eens zei “Be the change you want to see in the world”.

Categories
Nieuwsberichten

Veelbelovende Ring Harbour moet luxe stad worden

Het Ring Harbour project lijkt een veelbelovend particulier initiatief om een tweede luxe stad in een stad te bouwen.

Ring Harbour begint aan de Ringweg-Noord, en loopt tot aan de Atlantische Oceaan. Het project beslaat in totaal een gebied van 115 hectare dat in verschillende fases uitgevoerd zal worden.

Een ‘tweede Ringweg’ moet de Nieuw Charlesburg, dwars door de Ring Harbour, verbinden met de Henri Fernandesweg (Weg Naar Zee).

Met ruim 115 hectaren ter beschikking, wordt er een onderverdeling gemaakt in verschillende zones voor onder andere residentie en industrie.

Er is tot nu toe een NV opgericht die speciaal over dit project zal handelen. De eerste delen grond moeten dit jaar al bouwrijp gemaakt zijn.

De prijs per vierkante meter is nog een mysterie en afhankelijk van vele factoren; desalniettemin wordt het project openbaar en toegankelijk voor alle burgers; met of zonder grond.

Gisteren werd er door de TABTO Group N.V. en de projectontwikkelaar Terzol Vastgoed N.V., een bijeenkomst met de pers georganiseerd met betrekking tot haar nieuwe en indrukwekkende project dat in ontwikkeling is.

Joel Terzol, directeur van Terzol Vastgoed, tevens de initiatiefnemer van Ring Harbour, heeft door zijn vele jaren ervaring in het vastgoed, zijn weg in de projectontwikkeling kunnen vinden.

De focus van het project wordt momenteel gelegd op de ontwikkeling van de eerste 35 hectare met bepaalde bestemmingen.

Categories
Nieuwsberichten

Presentatie woonproject en industriepark Ring Harbour City

Aan de Ringweg moet in enkele jaren het woonproject en industriepark Ring Harbour City verrijzen. De eerste fase, waaronder het schoonmaken en verhogen van de grond en het gezond maken van de waterpannen, is in volle gang. Die pannen gaan een haven voor pleziervaartuigen vormen die via een kanaal met de zee verbonden worden. In de eerste fase is ook een ‘tweede ringweg’ die loopt van Charlesburg tot Weg naar Zee, aangelegd. Ook heeft de projectontwikkelaar getoond dat via Ring Harbour City, het overtollige water van Paramaribo Noord en omgeving, naar zee geloosd kan worden. Wateroverlast bij (zware) regen moet hierdoor tot het verleden gaan behoren.

De vertegenwoordigers van het projectmanagement, Terzol Vastgoed en Tabto Group, hebben voor journalisten een uitgebreide presentatie over Ring Harbour verzorgd. Het project is 115 hectares groot, en loopt van Ringweg Noord tot en met de Atlantische Oceaan. Daarvan is 35 hectare bestemd voor wonen en werken, 50 voor industrie, 20 voor infrastructuur en 10 (het mangrovebos aan de zee) blijft onaangeroerd. In de plannen is ook opgenomen dat Ring Harbour met zonne-energie in een deel van haar energiebehoefte gaat voorzien.

De rondleiding na de presentatie, persoonlijk verzorgd door Joël Terzol, de bedenker en ontwerper van het project, is ook uitgebreid geweest. “Het gebied was langer dan 20 jaar in de verkoop,” geeft hij aan. “Maar het was niet gewild. Want het ligt in een zwamp, het is een vuilstortplaats geweest, hier wordt ‘owru lande’ genoemd. De zee rukt op. Men vond dat we ook alleen maar oude ijskasten, kaaimannen en slangen zouden tegenkomen. Ze hebben allemaal gelijk gehad, we hebben alles gevonden wat ze voorspelden en erger. Maar waar men problemen zag, zag ik potentie. Er is potentie.”

Terzol doet zaken op een andere manier. Er wordt flink gebarterd met aannemers. Er wordt op een slimme manier gewerkt om zoveel mogelijk in korte tijd gedaan te krijgen. Voor Terzol schijnt er geen “het kan niet” te bestaan. Eerst is de grond schoongemaakt. Dan 2 meters opgehoogd. In de pannen zit er weer relatief schoon water. In de vorige eeuw zijn ze uitgemijnd voor schelpen. Daarna werd er vuil in gestort. De pannen zijn uitgegraven en schoongemaakt. De kwaliteit van het water wordt beter. Er is ten minste een pan die nu honderd procent in orde is en zoetwater bevat. Bij de andere is nog het proces van schoon worden duidelijk waar te nemen. Enkele van de pannen zijn bedoeld om overtollig water op te slaan.

In de omgeving wordt het water door de Boomskreek afgevoerd via sluizen naar de Surinamerivier. Ring Harbour heeft een eigen waterhuishouden ontwikkeld waarbij overtollig water van het project naar de zee wordt afgevoerd. Het project maakt geen gebruik van sluizen maar kleppen, die automatisch de afvoerkanalen afsluiten wanneer het vloed wordt. Bij eb gaan ze weer open. Terzol toont bij de grens met Charlesburg aan, dat overtollig water van andere projecten, ook via Ring Harbour afgevoerd kan worden naar zee. Een graafmachine breekt een dam af en vloeit het hoge water dat erachter stond, over in het afvoerkanaal van Ring Harbour.

“Dit is het resultaat als projecteigenaren samenwerken,” geeft Terzol aan. “Wij hebben afspraken lopen met de grondeigenaren van andere projecten. Wat heel lang bij regeringen niet gelukt is, hebben we met veel praten en uitleg kunnen doen. Een daarvan is de tweede ringweg. Het loopt gedeeltelijk door privéterrein en langs andere projecten. Die projecten en terreinen zijn erop aangesloten, zoals van Chiragally en Gummels.” Terzol neemt de groep journalisten mee voor een rit op de ‘tweede ringweg’. Het begint bij de grens met Charlesburg en sluit aan op de Brantimakkaweg die uitkomt op de Henry Fernandesweg. Dit moet in de toekomst helpen de filevorming aan de Kwattaweg en rond het Academisch Ziekenhuis verminderen, stelt Terzol. Aannemers maken al gebruik van de weg, zoals het bedrijf dat zand vanuit Saramacca aanlevert. Aannemer Poeran deelt mee dat hij een half uur tot drie kwartier aan tijd wint via de ‘tweede ringweg.’ De weg is eigenlijk al openbaar. Hij moet nog verbreed, verstevigd en geasfalteerd worden. De weg maakt het aanleggen van een dijk noodzakelijker, geeft Terzol mee.

Terzol legt uit dat Ring Harbour ook gaat werken aan het behouden en vergroten van de mangrovebossen bij de kust. Door de waterhuishouding zal er brak water gemaakt worden om de vegetatie te voeden en uit te breiden, geeft hij aan. Dat is een van de redenen waarom de pannen gezond gemaakt moeten worden. Wanneer de meertjes allemaal weer gezond zijn zullen ze met elkaar verbonden worden, legt Terzol uit. Zij gaan een haven vormen waar pleziervaartuigen kunnen aanmeren en bevoorraden. Het meer zal via een kanaal van 5 km verbonden worden met de Atlantische oceaan.

De groep bevond zich op gegeven moment op de tweede ringweg, dichtbij het terrein van Gummels. Terwijl Terzol over de mogelijkheden uitlegt van een grotere haven, stijgt een helikopter op vanuit het terrein. “Die jongens vliegen nu naar de olievelden,” geeft hij aan. “Zij zitten al in die olie business.” Terzol deelt mee dat er ruimte is om de haven uit te breiden en het kanaal te verdiepen en te verbreden. “Want als ExxonMobil bijvoorbeeld besluit om nu in Suriname te bevoorraden moeten we ready zijn,” merkt Terzol op. “Die Amerikanen willen direct zaken doen als ze potentie zien. We moeten niet dan pas grond in orde maken of nog ontbossen.”

Op Ring Harbour gaan er behalve huizen ook etagegebouwen staan. Hoeveel het gaat kosten om een stuk grond of een appartement aan te schaffen, is nog niet duidelijk. Volgende maand gaat Ring Harbour bekendmaken hoe de onderneming de volgende fase ingaat. Dan zal aangegeven worden hoeveel het project zal kosten en kunnen vragen over geld beter beantwoord worden, wordt er aangegeven. In de tweede fase zal onder andere een emissie komen; voor investeringen zal er geld worden opgehaald bij de samenleving. De deuren staan ook open voor buitenlandse investeerders.

René Gompers

Categories
Nieuwsberichten

‘Natuurbescherming bij verkaveling Ring Harbour

Gisteren werd er door de TABTO Group N.V. en de projectontwikkelaar Terzol Vastgoed N.V., een bijeenkomst met de pers georganiseerd met betrekking tot haar nieuwe en indrukwekkende project dat in ontwikkeling is. Joel Terzol, directeur van Terzol Vastgoed, tevens de initiatiefnemer van Ring Harbour, heeft door zijn vele jaren ervaring in het vastgoed, zijn weg in de projectontwikkeling kunnen vinden. Ring Harbour begint aan de Ringweg-Noord, en loopt tot aan de Atlantische Oceaan. Het project beslaat in totaal een gebied van 115 hectare dat in verschillende fases uitgevoerd zal worden.

De focus van het project wordt momenteel gelegd op de ontwikkeling van de eerste 35 hectare met bepaalde bestemmingen. “Ring Harbour is een project in ontwikkeling, dat meer dan alleen bouwen van mooie torens behelst, maar een nieuwe manier van verkavelen, waarbij er getracht wordt, niet alleen de natuur zoveel mogelijk te behouden, maar ook te zorgen voor een betere doorstroom van het verkeer. Ring Harbour zal openbaar zijn, ongeacht of men in de toekomst een terrein heeft gekocht of niet”, aldus Terzol.

Volgens de initiatiefnemers stonden de percelen van Ring Harbour al meer dan twintig jaar te koop “Niemand die deze percelen wilde kopen, en de potentie daarin zag, maar Terzol Vastgoed N.V., wél”, benadrukte Terzol.

Zo zijn de initiatiefnemers in september 2020 gestart met het ontbossen van het terrein. De bedoeling is om in de volgende fasen over te gaan, in het commercieel district van 8 hectaren, het residentieel district van 20 hectaren, en het Marina Park van 7 hectaren, gereed te maken voor verkoop. De kustzijde van 50 hectare zal voorbestemd zijn voor de bouw van een industrieel havencomplex. De waterwegen zullen het mogelijk maken dat vaartuigen vanuit de Atlantische Oceaan de haven binnen kunnen varen. “Er zal niet alleen naar de vierkante meters gekeken worden, maar naar de kwaliteit. Waarom zou je nu maar een deel van het gebied aan kavels aan het water aanbieden, terwijl een ieder langs het water kan wonen en werken. Ons streven is dus daarom een stad in een stad te creëren”, aldus Terzol. Hij haalde verder ook aan, dat de kavels voor verschillende bestemmingen klaargemaakt zullen worden, zoals diverse indoor en outdoor activiteiten, conferenties etc. Volgens Terzol, hebben de eigenaren van de terreinen ook de potentie van het project ingezien. Als gevolg hiervan, hoefden zij niet naar de bank te stappen, maar was er alleen een overeenkomst nodig. “Vanaf Ring Harbour wordt er een weg gemaakt, die wij straks de tweede Ringweg kunnen noemen. Deze weg zal verbonden worden met de Weg naar Zee, die ongeveer uitkomt aan de Derde Rijweg.” Dat betekent volgens Terzol, dat wij in de nabije toekomst, niet meer verplicht zullen zijn gebruik te maken van het knelpunt aan de Washingtonstraat en wij de file zullen kunnen vermijden. Terzol verduidelijkte, dat in overeenstemming met de overheid, de ‘Tweede Ringweg’, in de toekomst ook toegankelijk zal worden gemaakt voor de samenleving. Volgens Terzol, zullen investeerders ook de mogelijkheid krijgen om te kopen, huren of beleggen. “Als wij deze nieuwe stad willen realiseren, zullen wij echter samen moeten werken met zowel nationale- als internationale investeerders. Maar ook de regering heeft de gelegenheid haar medewerking te verlenen”, zei Terzol. Dat zal wel onder enige voorwaarden gebeuren, onder meer dat er een appartementsrecht komt en het duurzaam uitgevoerd zal worden. Er zijn heel veel mensen die dromen om een eigen huis te hebben. Een appartement kan volgens Terzol, de oplossing zijn, omdat er in één keer 400 huishoudens in een plek kunnen worden onderbracht. Suriname moet zich dus beijveren voor concretiseren van het appartementsrecht. Terzol: “We zijn nu aan het onderhandelen met de banken en wij over een maand met een emissie uit kunnen komen, die nog bekendgemaakt zal worden.” De bedoeling is volgens Terzol geld op te halen, om het project af te maken, en over een jaar, over te kunnen gaan tot verkoop van de diverse terreinen in het commercieel gebied, residentieel gebied en het Marina Park. Tijdens de bijeenkomst, waren de overige partners van het Ring Harbour Project aanwezig, namelijk Patricia San A jong, de senior partner, Whitley Terzol, operations manager en Winston Wilson, de strategische partner. Ook de districtscommissaris van Paramaribo-Noord was present bij deze bijzondere aangelegenheid. Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken, kon niet aanwezig zijn, maar liet via een video zijn enthousiasme merken. “Het Ring Harbour project is een uitmuntend project. Het wonen en werken in de natuur zal niet alleen toenemen, maar er zal ook aan de infrastructuur aandacht worden besteed”, zei Nurmohamed. Ook is hij bewust, dat er in de toekomst industriële bedrijven zich zullen vestigen, waarbij niet alleen werkgelegenheid gecreëerd zal worden en activiteiten ontstaan, maar ook leveranciers zullen participeren. “Dit alles past in het kader van het regeringsbeleid en heeft daarom dus ook ons bijzondere ondersteuning. We wensen het project veel succes en wij kijken uit, naar de ontwikkelingen die dat binnenkort zullen bewijzen”, aldus Nurmohamed.

Charelle Gill

Categories
Nieuwsberichten

Ring Harbour wil andersoortig verkavelingsproject zijn

Ring Harbour, de nieuwe woon-, zaken- en recreatiewijk die komt naast Oldenburg aan de Ringweg-Noord, wordt geen alledaags verkavelingsproject. Het wordt een omgeving waar de natuur en het woongenot van buurtbewoners centraal staat en het ook aantrekkelijk zakendoen wordt.

“Hier komen geen smalle straatjes, maar wegen van wel 20 meter breed met loop- en fietspaden”, zegt initiatiefnemer en projectontwikkelaar Joël Terzol van Terzol Vastgoed. Hij besloot het 115 hectare grote areaal zelf tot ontwikkeling te brengen nadat hij dit jarenlang als makelaar in de markt had namens de eigenaars maar niemand er belangstelling voor had.

Niemand wilde kopen omdat daar ‘Lande’, de algemene vuilstortplaats van Paramaribo in de jaren ’70 en ’80 was, er nog veel zwaar vervuilde uitgemijnde schelp- en zandputten waren en de rest van het areaal zwamp was. Terzol wist de twee eigenaars van de terreinen zo ver te krijgen hun arealen ter beschikking te stellen van het project zonder het van hun te kopen. Zij zullen nu als partner wel de financiële vruchten plukken met de ontwikkelingen die nu op gang gebracht zullen worden.

In het project komt een groot park met veel groen, een commerciele wijk, het woongebied en een marina waar aan watersport kan worden gedaan. De uitgegraven zand- en schelpputten waarin decennialang afval werd gedumpt zijn van alle rommel ontdaan, opgeschoon en is het water gezuiverd. Deze waterpartijen zijn onderdeel van het project. Op basis van de resultaten van een studie die nog verricht moet worden komt er mogelijk ook een zeehaven.

De kanalen die op het areaal zijn gegraven richting Atlantische Oceaan dragen nu reeds bij aan de afwatering van omliggende buurten zoals Charlesburg. In de kanalen zijn geen sluizen maar klepduikers geplaatst. “Je hebt dus geen sluiswachter meer nodig die vergeet de sluis open te zetten”, zegt Terzol. Bij eb vloeit overtollig water weg en bij vloed zorgen de klepduikers ervoor dat er geen water binnenkomt.

Om de eerste fase van het project -grondverbetering, inrichting en beleggen van de straten- af te ronden is nog circa 15 miljoen Amerikaanse dollar nodig. Om dit geld op te halen worden over een maand in samenwerking met lokale banken financieringspakketten aangeboden. Beleggers krijgen rente uitbetaald, maar kunnen hun financiering eventueel ook omzetten in een stuk grond op het project.

Elke investeerder krijgt een stuk grond als onderpand van de projectontwikkelaar. Het streven is om rond juni dit jaar de eerste fase zodanig te hebben afgerond dat het project wordt opengesteld voor geïnteresseerden. Momenteel worden nog calculaties gemaakt wat de percelen zullen kosten. Over een jaar wordt een aanvang gemaakt met de verkoop van percelen.

Ivan Cairo

Lees meer: http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2021/05/05/ring-harbour-wil-andersoortig-verkavelingsproject-zijn/

Categories
Nieuwsberichten

Eerste fase inrichting Ring Harbour nadert einde

Over een jaar wordt begonnen met de verkoop van percelen. Ring Harbour, een ambitieus project, is geprikt om niet alleen een woonwijk te worden, maar een gebied waar in een goede en ontspannen sfeer ook bedrijfsactiviteiten ontplooid kunnen worden.

Er komt ook een marinapark voor de liefhebbers van watersport. Voor de woonwijk, het zakenblok en het marinapark is 38 hectare van de in totaal 115 hectare aan de Ringweg-Noord naast Oldenburg gereserveerd. Initiatiefnemer en projectontwikkelaar Joel Terzol raakt niet uitgepraat bij het presenteren van zijn idee. Trouwens, het is niet bij een idee gebleven, het is reeds in uitvoering. Over pakweg een jaar wordt begonnen met de verkoop van de percelen.

“Hier komen geen smalle straatjes, maar wegen van wel 20 meter breed met loop- en fietspaden”, zegt Terzol.

Het project wordt neergezet op de vroegere algemene vuilstortplaats van Paramaribo, ‘Lande’. Terzol geeft aan dat hij als makelaar jarenlang het gebied -vier terreinen samen- niet van de hand kon doen. Er was geen interesse, vooral omdat het zwampgebied was en bergen aan kapitaal zou kosten om de terreinen productief te maken. Hij besloot toen om het areaal zelf tot ontwikkeling te brengen.

De onderhandelingen met de eigenaars resulteerden erin dat zij het terrein ter beschikking stellen op basis van de afspraak dat zij betaald krijgen zodra het project begint te lopen.

Intussen zijn de verschillende uitgemijnde zand- en schelpputten opgeschoond en heeft zuivering van het water plaatsgevonden. Die zijn nu integraal onderdeel van het project. In het project komt een groot park met veel groen, een commerciële wijk, het woongebied en een marina waar aan watersport kan worden gedaan.

De kanalen die op het areaal zijn gegraven richting Atlantische Oceaan dragen nu reeds bij aan de afwatering van omliggende buurten zoals Charlesburg.

In de kanalen zijn geen sluizen maar klepduikers geplaatst. “Je hebt dus geen sluiswachter meer nodig die vergeet de sluis open te zetten”, zegt Terzol. Bij eb vloeit overtollig water weg en bij vloed zorgen de klepduikers ervoor dat er geen water binnenkomt.

Om de eerste fase van het project -grondverbetering, inrichting en beleggen van de straten- af te ronden is nog circa 15 miljoen Amerikaanse dollar nodig. Om dit geld op te halen worden over een maand in samenwerking met lokale banken financieringspakketten aangeboden. Beleggers krijgen rente uitbetaald, maar kunnen hun financiering eventueel ook omzetten in een stuk grond op het project.

Elke investeerder krijgt een stuk grond als onderpand van de projectontwikkelaar. Het gebied zal ontsloten worden door een “tweede Ringweg” die loopt in het verlengde van de Nieuwe Charlesburgweg, richting Brantimakaweg met aansluiting op de Henry Fernandesweg. Deze infrastructuur zal volgens de initiatiefnemer helpen de verkeersdrukte in Paramaribo-Noord en op het knooppunt Kwattaweg, Washingtonstraat en Kernkampweg te verminderen.

Bron: https://unitednews.sr/eerste-fase-inrichting-ring-harbour-nadert-einde/