Categories
Nieuwsberichten

Presentatie woonproject en industriepark Ring Harbour City

Presentatie woonproject en industriepark Ring Harbour City - Ring Harbour

Starnieuws

Presentatie woonproject en industriepark Ring Harbour City

Aan de Ringweg moet in enkele jaren het woonproject en industriepark Ring Harbour City verrijzen. De eerste fase, waaronder het schoonmaken en verhogen van de grond en het gezond maken van de waterpannen, is in volle gang. Die pannen gaan een haven voor pleziervaartuigen vormen die via een kanaal met de zee verbonden worden. In de eerste fase is ook een ‘tweede ringweg’ die loopt van Charlesburg tot Weg naar Zee, aangelegd. Ook heeft de projectontwikkelaar getoond dat via Ring Harbour City, het overtollige water van Paramaribo Noord en omgeving, naar zee geloosd kan worden. Wateroverlast bij (zware) regen moet hierdoor tot het verleden gaan behoren.

De vertegenwoordigers van het projectmanagement, Terzol Vastgoed en Tabto Group, hebben voor journalisten een uitgebreide presentatie over Ring Harbour verzorgd. Het project is 115 hectares groot, en loopt van Ringweg Noord tot en met de Atlantische Oceaan. Daarvan is 35 hectare bestemd voor wonen en werken, 50 voor industrie, 20 voor infrastructuur en 10 (het mangrovebos aan de zee) blijft onaangeroerd. In de plannen is ook opgenomen dat Ring Harbour met zonne-energie in een deel van haar energiebehoefte gaat voorzien.

De rondleiding na de presentatie, persoonlijk verzorgd door Joël Terzol, de bedenker en ontwerper van het project, is ook uitgebreid geweest. “Het gebied was langer dan 20 jaar in de verkoop,” geeft hij aan. “Maar het was niet gewild. Want het ligt in een zwamp, het is een vuilstortplaats geweest, hier wordt ‘owru lande’ genoemd. De zee rukt op. Men vond dat we ook alleen maar oude ijskasten, kaaimannen en slangen zouden tegenkomen. Ze hebben allemaal gelijk gehad, we hebben alles gevonden wat ze voorspelden en erger. Maar waar men problemen zag, zag ik potentie. Er is potentie.”

Terzol doet zaken op een andere manier. Er wordt flink gebarterd met aannemers. Er wordt op een slimme manier gewerkt om zoveel mogelijk in korte tijd gedaan te krijgen. Voor Terzol schijnt er geen “het kan niet” te bestaan. Eerst is de grond schoongemaakt. Dan 2 meters opgehoogd. In de pannen zit er weer relatief schoon water. In de vorige eeuw zijn ze uitgemijnd voor schelpen. Daarna werd er vuil in gestort. De pannen zijn uitgegraven en schoongemaakt. De kwaliteit van het water wordt beter. Er is ten minste een pan die nu honderd procent in orde is en zoetwater bevat. Bij de andere is nog het proces van schoon worden duidelijk waar te nemen. Enkele van de pannen zijn bedoeld om overtollig water op te slaan.

In de omgeving wordt het water door de Boomskreek afgevoerd via sluizen naar de Surinamerivier. Ring Harbour heeft een eigen waterhuishouden ontwikkeld waarbij overtollig water van het project naar de zee wordt afgevoerd. Het project maakt geen gebruik van sluizen maar kleppen, die automatisch de afvoerkanalen afsluiten wanneer het vloed wordt. Bij eb gaan ze weer open. Terzol toont bij de grens met Charlesburg aan, dat overtollig water van andere projecten, ook via Ring Harbour afgevoerd kan worden naar zee. Een graafmachine breekt een dam af en vloeit het hoge water dat erachter stond, over in het afvoerkanaal van Ring Harbour.

“Dit is het resultaat als projecteigenaren samenwerken,” geeft Terzol aan. “Wij hebben afspraken lopen met de grondeigenaren van andere projecten. Wat heel lang bij regeringen niet gelukt is, hebben we met veel praten en uitleg kunnen doen. Een daarvan is de tweede ringweg. Het loopt gedeeltelijk door privéterrein en langs andere projecten. Die projecten en terreinen zijn erop aangesloten, zoals van Chiragally en Gummels.” Terzol neemt de groep journalisten mee voor een rit op de ‘tweede ringweg’. Het begint bij de grens met Charlesburg en sluit aan op de Brantimakkaweg die uitkomt op de Henry Fernandesweg. Dit moet in de toekomst helpen de filevorming aan de Kwattaweg en rond het Academisch Ziekenhuis verminderen, stelt Terzol. Aannemers maken al gebruik van de weg, zoals het bedrijf dat zand vanuit Saramacca aanlevert. Aannemer Poeran deelt mee dat hij een half uur tot drie kwartier aan tijd wint via de ‘tweede ringweg.’ De weg is eigenlijk al openbaar. Hij moet nog verbreed, verstevigd en geasfalteerd worden. De weg maakt het aanleggen van een dijk noodzakelijker, geeft Terzol mee.

Terzol legt uit dat Ring Harbour ook gaat werken aan het behouden en vergroten van de mangrovebossen bij de kust. Door de waterhuishouding zal er brak water gemaakt worden om de vegetatie te voeden en uit te breiden, geeft hij aan. Dat is een van de redenen waarom de pannen gezond gemaakt moeten worden. Wanneer de meertjes allemaal weer gezond zijn zullen ze met elkaar verbonden worden, legt Terzol uit. Zij gaan een haven vormen waar pleziervaartuigen kunnen aanmeren en bevoorraden. Het meer zal via een kanaal van 5 km verbonden worden met de Atlantische oceaan.

De groep bevond zich op gegeven moment op de tweede ringweg, dichtbij het terrein van Gummels. Terwijl Terzol over de mogelijkheden uitlegt van een grotere haven, stijgt een helikopter op vanuit het terrein. “Die jongens vliegen nu naar de olievelden,” geeft hij aan. “Zij zitten al in die olie business.” Terzol deelt mee dat er ruimte is om de haven uit te breiden en het kanaal te verdiepen en te verbreden. “Want als ExxonMobil bijvoorbeeld besluit om nu in Suriname te bevoorraden moeten we ready zijn,” merkt Terzol op. “Die Amerikanen willen direct zaken doen als ze potentie zien. We moeten niet dan pas grond in orde maken of nog ontbossen.”

Op Ring Harbour gaan er behalve huizen ook etagegebouwen staan. Hoeveel het gaat kosten om een stuk grond of een appartement aan te schaffen, is nog niet duidelijk. Volgende maand gaat Ring Harbour bekendmaken hoe de onderneming de volgende fase ingaat. Dan zal aangegeven worden hoeveel het project zal kosten en kunnen vragen over geld beter beantwoord worden, wordt er aangegeven. In de tweede fase zal onder andere een emissie komen; voor investeringen zal er geld worden opgehaald bij de samenleving. De deuren staan ook open voor buitenlandse investeerders.

René Gompers

Ring Harbour Company Logo - Paramaribo, Suriname

Contact

Ring Harbour NV
Soekroedamlaan 69
Paramaribo
Suriname


+597 550 575


[email protected]

Newsletter

Sign up to our newsletter!