Categories
Nieuwsberichten

Ring Harbour wil andersoortig verkavelingsproject zijn

Ring Harbour wil andersoortig verkavelingsproject zijn - Ring Harbour

De Ware Tijd

Ring Harbour wil andersoortig verkavelingsproject zijn

Ring Harbour, de nieuwe woon-, zaken- en recreatiewijk die komt naast Oldenburg aan de Ringweg-Noord, wordt geen alledaags verkavelingsproject. Het wordt een omgeving waar de natuur en het woongenot van buurtbewoners centraal staat en het ook aantrekkelijk zakendoen wordt.

“Hier komen geen smalle straatjes, maar wegen van wel 20 meter breed met loop- en fietspaden”, zegt initiatiefnemer en projectontwikkelaar Joël Terzol van Terzol Vastgoed. Hij besloot het 115 hectare grote areaal zelf tot ontwikkeling te brengen nadat hij dit jarenlang als makelaar in de markt had namens de eigenaars maar niemand er belangstelling voor had.

Niemand wilde kopen omdat daar ‘Lande’, de algemene vuilstortplaats van Paramaribo in de jaren ’70 en ’80 was, er nog veel zwaar vervuilde uitgemijnde schelp- en zandputten waren en de rest van het areaal zwamp was. Terzol wist de twee eigenaars van de terreinen zo ver te krijgen hun arealen ter beschikking te stellen van het project zonder het van hun te kopen. Zij zullen nu als partner wel de financiële vruchten plukken met de ontwikkelingen die nu op gang gebracht zullen worden.

In het project komt een groot park met veel groen, een commerciele wijk, het woongebied en een marina waar aan watersport kan worden gedaan. De uitgegraven zand- en schelpputten waarin decennialang afval werd gedumpt zijn van alle rommel ontdaan, opgeschoon en is het water gezuiverd. Deze waterpartijen zijn onderdeel van het project. Op basis van de resultaten van een studie die nog verricht moet worden komt er mogelijk ook een zeehaven.

De kanalen die op het areaal zijn gegraven richting Atlantische Oceaan dragen nu reeds bij aan de afwatering van omliggende buurten zoals Charlesburg. In de kanalen zijn geen sluizen maar klepduikers geplaatst. “Je hebt dus geen sluiswachter meer nodig die vergeet de sluis open te zetten”, zegt Terzol. Bij eb vloeit overtollig water weg en bij vloed zorgen de klepduikers ervoor dat er geen water binnenkomt.

Om de eerste fase van het project -grondverbetering, inrichting en beleggen van de straten- af te ronden is nog circa 15 miljoen Amerikaanse dollar nodig. Om dit geld op te halen worden over een maand in samenwerking met lokale banken financieringspakketten aangeboden. Beleggers krijgen rente uitbetaald, maar kunnen hun financiering eventueel ook omzetten in een stuk grond op het project.

Elke investeerder krijgt een stuk grond als onderpand van de projectontwikkelaar. Het streven is om rond juni dit jaar de eerste fase zodanig te hebben afgerond dat het project wordt opengesteld voor geïnteresseerden. Momenteel worden nog calculaties gemaakt wat de percelen zullen kosten. Over een jaar wordt een aanvang gemaakt met de verkoop van percelen.

Ivan Cairo

Lees meer: http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2021/05/05/ring-harbour-wil-andersoortig-verkavelingsproject-zijn/

Ring Harbour Company Logo - Paramaribo, Suriname

Contact

Ring Harbour NV
Soekroedamlaan 69
Paramaribo
Suriname


+597 550 575


[email protected]

Newsletter

Sign up to our newsletter!